Звернення громадян

До уваги громадян

У зв’язку із запровадженням карантину,  просимо звернення громадян  надсилати  на поштову адресу (м. Полтава, вул. Пушкіна, 119) чи на електронну ( zvern@pl.dsp.gov.ua )  Міжрегіонального Управління, або залишати у скриньці, яка знаходиться  на першому поверсі управління інспекційної діяльності у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці  за  адресою: м.Суми, вул Революції Гідності (колишня назва Супруна),32.

Телефон для довідок: (0532) 56-40-76, (0542) 22-55-02

___________________________________________________________________________________________

Можливість участі громадянам України в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення забезпечує Закон України «Про звернення громадян»  (далі – Закон).

На підставі частини першої статті 1 Закону громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (частина перша статті 3 Закону).

Вимоги до звернень громадян

Вимоги до звернень громадян регламентуються статтею 5 Закону.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (частина перша статті 8 Закону).

Термін розгляду звернень громадян

 Термін розгляду звернень громадян передбачено статтею 20 Закону.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.


Права громадянина щодо розгляду заяви або скарги

Згідно зі статтею 18 Закону України “Про звернення громадян” громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, має право:

 • особисто викласти свої аргументи тій особі, яка перевіряла заяву або скаргу;
 • брати участь у перевірці заяви або скарги;
 • ознайомлюватись із матеріалами такої перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або вимагати запиту таких матеріалів органом, який розглядає заяву або скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви або скарги;
 • користуватись послугами адвоката або іншого представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду поданої заяви або скарги;
 • висловлювати усно або письмово прохання щодо дотримання таємниці розгляду заяви або скарги і вимагати виконання такого прохання;
 • вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні внаслідок порушення встановленого порядку розгляду звернень.

Відповідальність громадян при поданні звернень

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством (ст.26).

Як правильно оформити звернення

Звернення складається у довільній формі, однак в ньому потрібно вказати:

 • Кому адресується звернення (наприклад: начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, ПІБ керівника)
 • Від кого (прізвище, ім’я, по-батькові, індекс, повна поштова адреса заявника, № телефону).
 • Вид звернення (заява(клопотання), скарга або пропозиція)

Далі йде загальний текст звернення, де чітко і ясно має бути викладена суть порушеного питання або проблеми, який, як правило, складається за наступною схемою:

 • вступна частина, де зазначаються підстава звернення, обставини, які стали причиною для звернення;
 • мотивувальна частина, де вказується обґрунтування або основні питання, порушені в зверненні;
 • результативна частина, де слід вказати мету звернення і очікуваний результат розгляду звернення;
 • далі потрібно навести перелік документів (або копій документів), якщо ви додаєте їх до листа;
 • письмове звернення обов’язково підписується особою (особами), що звертається з вказанням дати подання звернення;
 • для розгляду електронного звернення електронний підпис не вимагається.

Звернутися до Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці можливо у такий спосіб:

– надіслати письмове звернення поштою на адреси:

36014, м. Полтава, вул.Пушкіна.119;

40000, м. Суми, вул. Революції Гідності, 32;

61022, м. Харків, Майдан Свободи,5, Держпром, 7 під’їзд, 6 поверх.

– надіслати електронною поштою на адресу: khrkv@dsp.gov.ua

– надати звернення особисто або через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, за адресами:

Поштові скриньки для звернень: khrkv@dsp.gov.uazvern@pl.dsp.gov.ua

 • у м. Суми – до сектору забезпечення діяльності Управління інспекційної діяльності у Сумській області: м. Суми, вул. Революції Гідності, 32, 2-й поверх, (понеділок-четвер – з 8.00 до 16.45, п’ятниця – з 8.00 до 15.30, обідня перерва – з 12.30 до 13.00), телефон (0542) 225502.
 • у м. Полтаві – до сектору забезпечення діяльності Управління інспекційної діяльності у Полтавській області: м. Полтава, вул.Пушкіна.119, 1 поверх, (понеділок-четвер – з 8.00 до 16.45, п’ятниця – з 8.00 до 15.30, обідня перерва – з 12.30 до 13.00), телефон (0532) 564076.
 • у м. Харкові – до відділу організаційно-аналітичного забезпечення: м. Харків, Майдан Свободи,5, Держпром, 7 під’їзд, 6 поверх (понеділок-четвер – з 8.00 до 16.45, п’ятниця – з 8.00 до 15.30, обідня перерва – з 12.30 до 13.00), телефон (057)7157839. Поштові скриньки для звернень: khrkv@dsp.gov.uazvern@kh.dsp.gov.ua

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ

ФОРМА ДЛЯ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

НАКАЗ Мінсоцполітики від 16.11.2016 № 1339 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”