Про сектор з питань запобігання та виявлення корупції

19 січня 2023

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (далі – Сектор) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (далі – Міжрегіональне управління), який забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, інших правопорушень у всіх сферах діяльності Міжрегіонального управління.

телефон довіри сектору з питань запобігання та виявлення корупції Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці: +38(098) 780 12 97

Основними завданнями Сектору є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в Міжрегіональному управлінні;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міжрегіонального управління, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій начальнику Міжрегіонального управління;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування начальника Міжрегіонального управління та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

7) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

8) інформування начальника Міжрегіонального управління, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

За консультацією, з пропозиціями, скаргами можна звертатись до працівників Сектору на особистому прийомі чи за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку.

ПЛАН-ГРАФІК ОСОБИСТИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ (особистого прийому) працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Графік особистого прийому

 

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

КОНВЕНЦІЇ

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 № ETS173

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 № ETS 191

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

“Про запобігання корупції” від 14.10.2014 № 1700-VII

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII

“Про Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014 № 1698-VII

“Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”  від 10.11.2015 № 772-VIII

“Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки”

“Про очищення влади”

“Про доступ до публічної інформації”

“Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”

“Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”

“Про правовий режим воєнного стану”

“Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану”

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

“Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171”

“Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції” від 18.03.2015 № 118

“Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 03.04.1993 № 245

“Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 13.06.2000 № 950

“Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” від 16.11.2011 № 1195   

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ, УСТАНОВ

“Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 28.06.1993 № 43 

“Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” від 05.08.2016 № 158

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

“Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” від 10.06.2016  № 2

“Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків” від 17.06.2016  № 2

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затверджене рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 345/31797

“Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення”, затверджене рішенням Національного агентства від  10.04.2018 № 167/54/18

“Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції”

“Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції”

“Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

“Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента”

“Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”

“Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи”

“Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

“Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента”

“Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування”

“Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

“Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Національне агентство з питань запобігання корупції”

“Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції”

“Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції”

“Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”

РОЗ’ЯСНЕННЯ,  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Роз’яснення від 05.12.2022 № 14 Щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану

Роз’яснення від 03.02.2021 року №1 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані)

«Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» від 21.10.2022 №13

“Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав  з метою запобігання конфлікту інтересів” 

Роз’яснення від 14.07.2020 №7 Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Роз’яснення від 09.07.2020 № 6 Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги

Роз’яснення від 23.06.2020 року №5 Щодо правового статусу викривача

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

(витяг з Кримінального Кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами)

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 3682. Незаконне збагачення

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 3692. Зловживання впливом

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ КОРУПЦІЄЮ

(Глава 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (зі змінами)

Стаття 1724Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 1725Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 1726Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 1727Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 1728Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 1729Невжиття заходів щодо протидії корупції

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції

Національне антикорупційне бюро України