Програма семінарів з питань запобігання корупції

01 червня 2021

ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ

з превентивних заходів з підвищення рівня професійної компетентності  для працівників Управління Держпраці у Сумській області з питань запобігання корупції на 2021 рік

з/п

Дата проведення лекцій у ZOOM Тема семінарського заняття з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління Держпраці у Сумській області, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу»
1 15.01.2021

29.01.2021

Основні складові превентивної антикорупційної системи.

Спеціально уповноважені суб’єкти протидії корупції.

Загальна характеристика заходів, спрямованих на запобігання корупції.

 

2 05.02.2021

26.02.2021

Причини та умови корупційної злочинності.

Заходи запобігання корупції та корупційній злочинності.

Роль органів державного управління та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у профілактиці корупційної злочинності.

 

3 05.03.2021

26.03.2021

Загальні вимоги щодо заповнення декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

 

4 02.04.2021

30.04.2021

 

Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

Заходи, які зобов’язані вжити особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

 

5 07.05.2021

28.05.2021

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів.

Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень керівництва.

 

6 04.06.2021

25.06.2021

Роз’яснення визначення терміну «пряме підпорядкування» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Розуміння терміну «близькі особи». Приклади щодо  використання зазначеного терміну відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Визначення термінів «корупція» та «корупційна діяльність».

 

 

7 02.07.2021

30.07.2021

Юридичне визначення терміну «неправомірна вигода».

Співвідношення реального конфлікту інтересів з потенційним конфліктом інтересів (приклади).

Юридичне визначення терміну «дискреційні повноваження».

 

8 06.08.2021

27.08.2021

Адміністративні стягнення, що застосовуються за порушення, пов’язані  з корупцією.

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Обмеження щодо одержання подарунків згідно з Законом України «Про запобігання корупції».

 

9 03.09.2021

24.09.2021

Склад адміністративного правопорушення стосовно незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Загальна характеристика правил етичної поведінки, які визначені нормами Закону України «Про запобігання корупції».

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

 

10 01.10.2021

29.10.2021

Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Фактори, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень.

Правові та організаційно-управлінські заходи запобігання корупційним правопорушенням.

 

11 05.11.2021

26.11.2021

Перевірка інформації про факти корупційних діянь.

Механізми протидії корупції.

Участь викривачів у вжитті заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Організація захисту осіб, які надають допомогу у запобіганні та протидії корупції.

 

12 03.12.2021

24.12.2021

Суб’єкти запобігання та протидії корупції.

Вимоги Закону України «Про запобігання корупції» стосовно обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Обмеження спільної роботи близьких осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».