Увага! Зміни у порядку введення в обіг кисневих балонів

14 травня 2021

Управління Держпраці у Сумській області повідомляє про набрання чинності змін до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (далі – Технічний регламент).

До 31 січня 2021 р. введення в обіг кисневих балонів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяється:

  • якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту;
  • або за наявності повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги Технічного регламенту, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на кисневі балони, на які Державною службою з питань праці видано зазначене повідомлення.

Для введення в обіг на підставі повідомлення Державної служби з питань праці зазначених кисневих балонів заявник подає до Державної служби з питань праці заяву із зазначенням мети введення в обіг, інформації про виробника, назви виробу, номера партії або серійного номера, обсягу партії, призначення виробу та способу дії. До заяви додаються:

  • сертифікат відповідності кисневих балонів, виданий у державі-члені Європейською Союзу згідно з відповідним актом законодавства Європейською Союзу щодо гармонізації;
  • лист-підтвердження заявника про те, що оцінка відповідності кисневих балонів вимогам Технічного регламенту не проводилася.

За результатами опрацювання поданих заявником документів Державна служба з питань праці видає йому відповідне повідомлення. Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі

Наголошуємо, що заяви про введення в обіг кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, подаються заявником виключно на офіційну електронну адресу Управління Держпраці у Сумській області 18sm@dsp.gov.ua.

Завантажити шаблон заяви.