Про управління інспекційної діяльності у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Про Державну службу України з питань праці 

Державна служба України з питань праці (Держпраці) — центральний орган виконавчої влади України, утворений відповідно до вимог постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», в результаті реорганізації шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки та Державної інспекції з питань праці, а також передачі Держсанепідслужбою функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.  Положення про Державну службу України з питань праці було затверджене 11 лютого 2015 р.

Основними завданнями Держпраці є:

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні;

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

Діяльність Держпраці  спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики.

Положення про Державну службу України з питань праці було затверджене 11 лютого 2015 р Текст Положення.

Держпраці очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики.

Державна служба України з питань праці завершила реформування територіальних органів https://dsp.gov.ua/mizhrehionalni-terytorialni-orhany…/.

Наразі нові міжрегіональні територіальні органи Держпраці розпочали здійснення своїх повноважень та функцій.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці є  територіальним органом Державної служби України з питань праці  https://pl.dsp.gov.ua/

У зв’язку зі створенням Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, юрисдикція якого поширюється на  Сумську, Полтавську та Харківську області.

Управління інспекційної діяльності у Сумській області є структурним підрозділом Північно – Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці 

НАКАЗ 16 Про затвердження Положень про структурні підрозділи Північно – Східного  міжрегіонального управління  Державної служби з питань праці

Положення Управління інспекційної діяльності у Сумській області