Нормативна база

Уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)

Перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці

ПОКАЖЧИК  нормативно-правових актів з охорони праці станом на 06 липня 2022 року

pokazhchyk-stanom-na-06.07.2022

Перелік нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності Управління Держпраці у Сумській області

(достовірне офіційне джерело інформації – http://www.rada.gov.ua):

 • Конституція України;
 • Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х;
 • Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР;
 • Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • Закон України від 03 липня 1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення»;
 • Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці»;
 • Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»;
 • Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII «Про дорожній рух»;
 • Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII «Про колективні договори і угоди»;
 • Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»;
 • Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР «Про трубопровідний транспорт»;
 • Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»;
 • Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;
 • Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування»;
 • Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127;
 • Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат»;
 • Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ «Про об`єкти підвищеної небезпеки»;
 • Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;
 • Закон України від 01 липня 2004 р. № 1967-IV «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація»;
 • Закон України від 8 вересня 2004 р. №1985-IV «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі»;
 • Закон України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві»;
 • Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»;
 • Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-IV «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Закон України від 02 вересня 2008 р. № 345-VI «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 • Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 • Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 • Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади»;
 • Закон України від 2 листопада 2011 р. № 3988-VІ «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище»;
 • Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги»;
 • Закону України від 04 квітня 2013 р. № 178-VII «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки»;
 • Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII «Про стандартизацію»;
 • Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співвтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;
 • Закон України від 02 вересня 2014 р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»;
 • Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»;
 • Указ Президента України від 07 травня 2001 р. № 292 «Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати»;
 • Указ Президента України від 25 травня 2004 р. № 576 «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442 «Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 «Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 521-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. № 347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці“;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511.
 • Наказ Державної служби України з питань праці від 20.10.2020 № 561-к “Про звільнення радників Голови Держпраці”