За недопуск інспекторів праці до перевірки підприємству анульовано 2 дозволи

30 листопада 2021

У жовтні 2021 року фахівцями Управління Держпраці у Сумській області проведено планову перевірку ТОВ «СУМИ-МЕТАЛ ЛТД». В ході заходу державного контролю суб’єкт господарювання отримав вимогу про надання необхідних документів, яка була проігнорована. Такі дії Товариства створили перешкоди у діяльності інспекторів праці та унеможливили проведення контрольного заходу.

У зв’язку з ненаданням інформації, необхідної для проведення планової перевірки інспекторами праці складений Акт про неможливість проведення заходу контролю.

Згідно рішення Управління Держпраці у Сумській області керуючись статтею 21 Закону України «Про охорону праці» та пунктом 17 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 анульовано 2 дозволи суб’єкта господарювання: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Про анулювання дозволу роботодавець був повідомлений у письмовій формі із зазначенням підстав щодо анулювання цього дозволу відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством.

До відома:

Відповідно до абзацу 5 частини 12 статті 21 Закону України «Про охорону праці»  підставою для анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки є:

заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем;

виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.

Перелік підстав для анулювання дозволу, наведений у частині дванадцятій цієї статті, є вичерпним.

Шановні роботодавці, не дотримуючись норм чинного законодавства з питань охорони праці, ви наражаєте на небезпеку своїх працівників. У випадку порушень законодавчих актів суб’єкт господарювання може бути притягнутий до фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності. З метою недопущення таких ситуацій Управління Держпраці у Сумській області закликає до взаємоповаги та толерантності під час спілкування підприємств та державних органів.