Управління Держпраці у Сумській області повідомляє щодо узгодження щорічних Планів розвитку гірничих робіт

08 листопада 2021

Відповідно до статей 51,53 Кодексу України про надра та статей 19,24 Гірничого закону України користувач надр зобов’язаний забезпечити дотримання вимог технічних проектів розробки родовищ корисних копалин, правил технічної експлуатації, технологічних схем розробки, планів розвитку гірничих робіт, відбору та витрат питних вод.

В межах реалізації державної політики у сфері охорони праці (в частині безпечного ведення робіт)  та користування надрами (в частині здійснення державного гірничого нагляду)  під час розробки родовищ корисних копалин, розгляд та погодження планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території Сумської області, буде проводитися в Управлінні Держпраці у Сумській області у листопаді – грудні 2021 року згідно затвердженого графіку у присутності уповноважених осіб користувача надр (за згодою), які є фахівцями з відповідних питань.

Річний план розвитку гірничих робіт (план водовідбору) – документ, що розробляється користувачем надр. В ньому визначаються напрямки розвитку гірничих робіт з дотриманням параметрів систем розробки, передбачених проектами розробки родовищ, обсяги видобутку та втрат корисних копалин, обсяги виконання геологорозвідувальних, розкривних, рекультиваційних, гірничокапітальних і гірничопідготовчих робіт, обсяги підготовки переробки мінеральної сировини та інших робіт, передбачених технічними проектами розробки родовищ при забезпеченні відповідних і безпечних умов праці.

Крім того, разом з матеріалами річного плану надається:

 1. Інформація щодо геолого-маркшейдерської служби підприємства (загальні відомості про геолого-маркшейдерську службу підприємства; копії наказів про призначення відповідальних за ведення гірничих робіт, геолого-маркшейдерських робіт, копії договорів на гідрогеологічний супровід);
 2. Копії наказів (наказу) про призначення відповідальних та копії протоколів перевірки знань з охорони праці осіб, що мають право технічного контролю в кар’єрі і які забезпечують виконання вимог охорони праці (вимоги НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»);
 3. Інформація про наявність персоналу для роботи на гірничодобувній техніці, проведення їм навчання та копії протоколів перевірки знань з охорони праці, (вимоги НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»);
 4. Копії протоколів про навчання та перевірку знань з охорони праці відповідальних осіб та працівників кар’єру; наявність кар’єрного транспорту (загальні відомості, розрахунок необхідної кількості транспортних засобів, використання підрядних послуг автоперевезення); паспорти ведення гірничих робіт (розкривних, видобувних, та інше).
 5. Інформація про наявність технологічних транспортних засобів (власні чи залучені) та їх технічного огляду згідно з НПАОП 0.00-6.01-10 «Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних  та інших технологічних транспортних засобів», (вимоги пункту 2.7 розділу VIII НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»;
 6. Інформація щодо проходження на підприємстві передрейсового медичного огляду для водіїв технологічних транспортних засобів, (вимоги частини 2 пункту 2.2  розділу IV НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом».

Погодження річних планів розвитку гірничих робіт здійснюється за наявності:

 • спеціального дозволу на користування надрами;
 • акту гірничого відводу;
 • дозволу на спец водокористування (для розробки підземних вод);
 • проекту або технологічної схеми розробки родовища, затверджених та погоджених у встановленому порядку;
 • дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатк вання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.

Результати розгляду річного Плану оформлюються протоколом. За результатами розгляду може бути прийняте рішення щодо погодження або відмову у погодженні річного Плану. Проведення гірничих робіт без погодженого з територіальним органом Держпраці річного Плану, а також з відхиленнями від погодженого Плану не допускається.

Розгляд планів буде проводитися очно за адресою м. Суми, вул. Горького 28Б або дистанційно у формі відео конференції (за попереднім узгодженням). Прошиті та скріплені печаткою примірники планів подавати до Управління Держпраці у Сумській області не менше ніж за 15 календарних днів до строку розгляду.

З орієнтованим графіком розгляду Планів розвитку гірничих робіт можна ознайомитися за посиланням ?