Управління Держпраці консультує: “Чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом?”

17 листопада 2022
Так, укладення трудового договору у письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов’язковим відповідно до вимог пункту 62 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю  України.
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.
Таким чином, у період дії воєнного стану письмова форма такого договору не є обов’язковою.
Водночас при укладенні трудового договору з нефіксованим робочим часом у змісті такого договору мають обов’язково мають бути присутні умови, які є обов’язковими відповідно до закону:
  •  спосіб та мінімальний строк повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов’язків;
  • спосіб та максимальний строк повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті;
  • інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні);
  •  розмір оплати праці за залучення до роботи поза межами базових днів або годин;
  • додаткові підстави для припиненн трудового договору з нефіксованим робочим часом (за необхідності).
Таким чином з метою запобіганню виникненню трудових спорів, рекомендуємо фіксувати вищезгадані умови у письмовій формі.