Особливості працевлаштування людей з інвалідністю

03 грудня 2021

Щороку, разом зі світовою спільнотою, в Україні 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Прогресивне людство засвідчує цим, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови, які дадуть змогу відчувати себе нарівні зі всіма, адже саме ставлення до осіб з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства.

Завідувач сектору з питань дитячої праці, застрахованих осіб та зайнятості населення відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Вікторія КОСТЕНКО надала роз’яснення щодо найбільш поширених питань працевлаштування осіб з інвалідністю.

Фахівець зазначила , що статтею 43 Конституції України визначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожна людина, що має будь-яку групу інвалідності, має право на працю.

Для працівників з інвалідністю передбачені гарантії, які пов’язані із укладенням та розірванням трудового договору:

1) відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу Законів про працю України (надалі – КЗпП України) при прийомі на роботу не встановлюється випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;

2) інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк (частина 1 статті 39 КЗпП України);

З) при скороченні чисельності або штату переважне право на залишенні на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пункт 5 частина 2 статті 42 КЗпП України).

Працівники з особливими потребами, які працевлаштувалися та ще не відпрацювали шість місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти в щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи (частина 7 статті 10 Закону України «Про відпустки»). А особи з інвалідністю, які вже тривалий час працюють, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про відпустки» особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів.

Крім того, звертаємо увагу роботодавців, згідно зі статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», встановлено обов’язок дотримуватися виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Такий норматив роботодавець розраховує самостійно, він повинен становити 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу роботодавця за рік, а якщо в роботодавця працює від 8 до 25 осіб –  в кількості одного робочого місця.

Відповідно до чинного законодавства України роботодавець при працевлаштуванні осіб з інвалідністю має:

  • виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця;
  • створити для осіб з інвалідністю умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;
  • забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;
  • надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • надавати звітність до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.