На Сумщині завершено планову перевірку підприємства з виробництва вовни

24 січня 2022

Управлінням Держпраці у Сумській області завершено планову перевірку ТОВ «Вултекс-С».

Фахівцями досліджувалися питання додержання вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, гігієни праці та поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Основним видом діяльності підприємства є ткацьке виробництво. Під час виконання промислових робіт на товаристві використовується значна кількість машин та устаткування.

За результатами заходу контролю встановлено 43 порушення з питань охорони праці. Серед них є порушення, які загрожують життю та здоров’я працівників, а саме:

– обладнання підвищеної небезпеки, яке використовує товариство відповідно до договору оренди, експлуатується без подання до територіального органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

– обладнання підвищеної небезпеки, а саме обладнання під тиском, вантажопідіймальні крани і машини, експлуатується без одержання дозволу територіального органу Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– роботи підвищеної небезпеки, а саме налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів провадяться за відсутності дозволу на виконання таких робіт;

– документів, які б підтверджували належну експлуатацію обладнання під тиском в ході планової перевірки не надано;

– на підприємстві не проведені випробування опору заземлюючих пристроїв, ізоляції електромережі і струмоприймачів та відповідних ланцюгів всіх електроустановок у виробничих дільницях;

– виробничі будівлі та споруди не обладнані  технічними засобами протипожежного захисту та припливно-витяжною  вентиляцією;

– не проводиться періодична перевірка стану повітряного середовища виробничих приміщень;

– відсутні паспорти з технічними характеристиками і даними щодо охорони праці на все обладнання, що працює, та нове обладнання;

– працівники підприємства не проходять на підприємстві за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

– працівники, які працюють на виробничих апаратах та обладнанні, не пройшли навчання і перевірку знать з електробезпеки;

– на підприємстві не проводяться медичні огляди працівників;

– не проведено експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці виробничого обладнання, яке експлуатує підприємство.

Управління Держпраці у Сумській області акцентує увагу, що виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і відповідати:

1) вимогам відповідних технічних регламентів;

2) мінімальним вимогам безпеки, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці.

За результатами перевірки складено акт та припис, обов’язковий до виконання. Підприємству встановлені терміни усунення порушень. Інспекторами праці за результатами контрольної діяльності притягнено керівника до адміністративної відповідальності. Управління звертається до суду щодо примусової зупинки експлуатації обладнання та виконання робіт, що загрожують життю та здоров’ю працівників.