Інформування роботодавців про вимоги законодавства в частині недопущення дискримінації осіб із ВІЛ/СНІД

26 травня 2023

Особи, що подали заяву на роботу, а також працюючі не повинні в обов’язковому порядку підлягати скринінгу, тобто перевірці на наявність ВІЛ/СНІДу.

У  жодному  разі  не  можна  вимагати  від  осіб,  що  подали  заяву  на  роботу,  або працівників надавати особисті відомості про ВІЛ-статус. Також не можна зобов’язувати працівників подавати такі відомості про колег по роботі. Доступ до особистих даних про ВІЛ-статус  працівника  повинен  визначатися  з  дотриманням  правил  конфіденційності відповідно  до  рекомендацій,  викладених  у  посібнику  МОП  про  захист  особистої інформації про працівників (1997 р.).

ВІЛ-інфекція  не є підставою для припинення трудових відносин. Так само як і за інших обставин, ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД особи повинні мати змогу продовжувати виконувати  доступну  роботу,  що  відповідає  їх  кваліфікації  і  не  протипоказана таким працівникам з медичної точки зору.