logo

Контакти:

40000, м. Суми,

вул. Горького, 28-Б

Тел./факс.: (0542) 22-55-02
e-mail: 18sm@dsp.gov.ua

facebook.com/sumy.dsp

Головні новини

До уваги роботодавців: КАТЕГОРІЇ ГРОМАДЯН, ЩО МАЮТЬ ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

У рамках ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА із метою уникнення порушень трудових прав працівників Управління Держпраці у Сумській області зауважує на необхідності дотримання вимог трудового законодавства України та нагадує роботодавцям Сумщини про категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

Перелік таких категорій громадян визначено статтею 14 Закону України Про зайнятість населення. А саме це:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

  • має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
  • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
  • утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства та/або особу з інвалідністю I групи

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Для працевлаштування зазначених громадян підприємствам, установам та організаціям із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. У свою чергу норматив працевлаштування на роботу осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається щорічне інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про працевлаштування таких громадян.