logo

Контакти:

40000, м. Суми,

вул. Горького, 28-Б

Тел./факс.: (0542) 22-55-02
e-mail: 18sm@dsp.gov.ua

facebook.com/sumy.dsp

Корисні посилання на інші ресурси

Головні новини

Роменські підприємства навчалися безпечному виконанню робіт на висоті

Днями Управлінням Держпраці у Сумській області спільно з Міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС України та виконавчим комітетом Роменської міської ради для підприємств районного центру проведено тренувальні заняття в частині безпечного виконання робіт на висоті. Відповідальні за охорону праці представники суб’єктів господарювання у ході демонстрації ймовірних складних, а частіше небезпечних, ситуацій на виробництві проаналізували причини їх настання та шляхи попередження.

У першу чергу фахівці Держпраці звернули увагу учасників занять на те, що до робіт на висоті можуть бути допущені лише особи не молодше 18 років. Також працівники, що залучаються у даному випадку мають пройти професійний добір, медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, а також навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи.

Перелік робіт на висоті, які виконуються на підприємстві за нарядами-допусками, повинні затверджуватися наказом роботодавця в залежності від місцевих умов і особливостей виробництва. У свою чергу роботи, не визначні цим переліком, виконуються за розпорядженнями посадових осіб суб’єкта господарювання, яким надано право видачі нарядів.

  

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області Олександр Слєпинін у ході семінару зауважив, що у разі виникнення в процесі роботи небезпечних або шкідливих виробничих факторів, не передбачених нарядом, роботи повинні бути зупинені. Продовжуватись вони можуть лише після усунення зазначених факторів.

Поза увагою учасників семінару не лишилися й вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту. Адже своєчасне проведення необхідних експлуатаційних випробувань та щоденного огляду засобів захисту перед початком робіт щодо справності, відсутності пошкоджень та дефектів може зберегти життя працівника, зазначив фахівець Держпраці. 

Так, під час експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них один раз за 6 місяців мають проходити статичні випробування навантаженням 4000 Н протягом 5 хвилин за методикою,  наведеною у документах з експлуатації виробників.

У свою чергу каски підлягають щоденному огляду перед початком роботи з метою виявлення дефектів, а  також контролю за їх станом протягом всього  терміну експлуатації відповідно до   вимог документів з експлуатації виробника.

Також перед початком експлуатації страхувальних сталевих канатів та не рідше 1 разу на 6 місяців під час їх експлуатації встановлений у робоче положення канат необхідно випробувати  статичним  навантаженням  всередині прольоту вантажем масою 4000 Н,  використовуючи  для  випробування гнучкі канати (капронові або сталеві) або сталевий стрижень.

Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються у ході виконання робіт на висоті передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті.