logo

Контакти:

40000, м. Суми,

вул. Горького, 28-Б

Тел./факс.: (0542) 22-55-02
e-mail: 18sm@dsp.gov.ua

facebook.com/sumy.dsp

Корисні посилання на інші ресурси

Головні новини

Трудові права та гарантії для інвалідів

Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних,  політичних, особистих  прав і свобод, закріплених  Конституцією та іншими законами України. Слід зауважити на тому, що дискримінація за ознакою інвалідності заборонена законом.

Законодавством України встановлено обов’язок суб’єктів господарювання, які використовують найману працю,  виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів. У тому числі передбачено створення спеціальних робочих місць та умов праці.      

Згідно зі ст.172 Кодексу законів про працю України, на прохання інваліда роботодавець може встановлювати режим роботи на умовах неповного робочого дня (тижня); до того ж, на нього покладено обов’язок організовувати навчання, перекваліфікацію, працевлаштування інваліда, створення для нього умов праці з урахуванням медичних рекомендацій.

Також інвалід,  який  не  досяг  пенсійного віку, не працює,  але бажає працювати,  має  право  бути  зареєстрованим  у державній службі зайнятості як безробітний. Інвалідам, які не мають змоги працювати на  підприємствах,  в установах,  організаціях,  державна  служба  зайнятості  сприяє  у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. 

Згідно із ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ та організацій встановлено норматив робочих місць. Кількість робочих місць для інвалідів в організації має становити чотири відсотки від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. У випадку, якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, то має бути одне робоче місце для працевлаштування інваліда.

Слід звернути увагу на те, що відповідно до ст.26 Кодексу законів про працю України роботодавець не має права на встановлення випробувального терміну для працівника з інвалідністю, направленого на роботу відповідно до рекомендацій МСЕК.

Важливим є й те, що працюючий інвалід має право відмовитися від надурочної роботи та у нічний час, що передбачено ст. 55, 63, 172 КЗпП України.  

На весь період реабілітації до відновлення працездатності зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата за працівниками, які втратили працездатність у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відповідно до ст.9 Закону України «Про охорону праці»

Тривалість основної оплачуваної  відпустки для інвалідів ІІІ групи складає 26 днів, для інвалідів ІІ та І групи – 30 днів. Також ст.25 Закону України «Про відпустки» встановлена можливість надання відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника, у порядку: інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно, інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно.

 

Згідно законодавства України інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму,   що   при  взаємодії  із  зовнішнім  середовищем  може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана  створити  умови  для  реалізації  нею  прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Зазначимо, що трудові права інвалідів регулюються Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Кодексом законів про працю України, законами України: «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні».