logo

Контакти:

40000, м. Суми,

вул. Горького, 28-Б

Тел./факс.: (0542) 22-55-02
e-mail: 18sm@dsp.gov.ua

facebook.com/sumy.dsp

Корисні посилання на інші ресурси

Головні новини

Держпраці проводить активну роботу задля попередження порушень трудового законодавства

Протягом останнього тижня серпня інспекторами праці Управління Держпраці у Сумській області проведено 53 відвідування бюджетних установ (закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту тощо) на території області у рамках попередження «прихованої» заборгованості по заробітній платі на підприємствах.

Такі відвідування інспекторів праці проводяться на виконання окремого доручення Голови Державної служби України з питань праці з метою запобігання порушень роботодавцями трудового законодавства в частині дотримання  строків виплати заробітної плати та мінімальних гарантій в оплаті праці працівників.

У ході превентивних заходів фахівці Держпраці доводять до відома посадових осіб установ вимоги законодавства, а також передбачену відповідальність за їх порушення. 

Інспектори праці звертають увагу як роботодавців, так і працівників на те, що відповідно до статті 21 Закону «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору. Вона здійснюється в першочерговому порядку; своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (стаття 97 Кодексу законів про працю України, статті 15 і 24 Закону України «Про оплату праці»). 

Також слід зазначити, що заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

Щодо заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, то вона виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (стаття 115 Кодексу законів про працю України; стаття 24 Закону України «Про оплату праці»). Затримка виплати заробітної плати навіть на один і більше днів є порушенням строків виплати згідно вимог законодавства. У разі звільнення працівника, керівництво повинно провести з ним повний розрахунок, не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Вагомим є й те, що у випадку несвоєчасного повного розрахунку із працівником при його звільненні відповідно до статті 117 Кодексу законів про працю України підприємство повинно виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку («вимушений прогул»).

У випадку затримки виплати заробітної плати працівник має право відповідно до статті 34 Закону України «Про оплату праці» звертатись до роботодавця з метою компенсування втрати частини заробітної плати в зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги. Згідно із Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання провадиться компенсація втрати частини заробітної плати своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої заробітної плати на один і більше календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця. У разі, якщо власник, або уповноважений ним орган, чи особа, відмовиться виплачувати компенсацію, працівник має право звернутися з позовом до суду про стягнення цієї компенсації.

Управління Держпраці у Сумській області наголошує на тому, що у подальшому такі відвідування інспекторів праці бюджетних установ будуть проводитися щомісячно.